<< all titles

Koop het boek

TIPCODES FLUIT EN PICCOLO

Tipcode:

FLUIT-001

In deze Tipcode hoor je de klank van een 'gewone' dwarsfluit.

FLUIT-002

In Tipcode Fluit-002 kun je duidelijk horen dat de kleinere piccolo niet alleen veel hoger klinkt, maar ook helderder.

FLUIT-003

In deze Tipcode zie je duideliijk het verschil tussen een fluit met open kleppen en eentje met dichte.

FLUIT-004

Met deze Tipcode hoor je het bereik van de piccolo, de fluit en de altfluit.

FLUIT-005

Een melodie op papier, eerst op piccolo en dan op fluit: op de piccolo klinken dezelfde noten met dezelfde grepen een octaaf hoger.

FLUIT-006

Tipcode Fluit-006 is een korte improvisatie op altfluit.

FLUIT-007

Het klankverschil tussen een fluit en een piccolo hoor je het best als je dezelfde melodie op dezelfde toonhoogte speelt, zoals in deze Tipcode.

FLUIT-008

Zo klinkt een basfluit.

FLUIT-009

Deze Tipcode laat zien hoe je – heel voorzichtig – je kleppen op speling kunt controleren.

FLUIT-010

Deze Tipcode laat je een A van 440 hertz horen. Speel hem zo vaak af als nodig is om je instrument te stemmen.

FLUIT-011

Voor een ongeoefend oor is het verschil tussen 440 en 442 Herz niet altijd makkelijk te horen. Dat er toch echt een verschil is, wordt het duidelijkst als je die twee toonhoogtes tegelijk hoort, zoals in deze Tipcode.

FLUIT-012

Om de zuiverheid van een fluit te controleren, kun je luisteren of de overgeblazen c2 of d2 even hoog klinkt als de greep c2 of d2.

FLUIT-013

Zo zet je je fluit in elkaar, in drie stappen.

FLUIT-014

Hier zie je hoe je een stemvork kunt gebruiken. De meeste stemvorken geven een a1 van 440 Hertz: de stemvork trilt dan 440 keer per seconde. De meeste orkesten stemmen op die toonhoogte (A=440; zie ook bladzijde 75-76).

FLUIT-015

Als je kop verder naar binnen draait, gaat de toon omhoog, zoals je in de ze Tipcode kunt zien en horen.

FLUIT-016

In deze Tipcode zie je hoe eenvoudig het is om de stemkurk te verplaatsen.

FLUIT-017

Hier zie je hoe je de voet droogmaakt. Voor de kop gebruik je dezelfde techniek.

FLUIT-018

Een kleverige polster verhelpen is niet moeilijk, zoals je in deze Tipcodse ziet. Doe het wel altijd voorzichtig.

FLUIT-019

Net als de fluit is de klarinet een houtblaasinstrument, maar wel met een heel andere klank.

FLUIT-020

In deze Tipcode hoor je een altsax en een tenorsax. Enkelrietinstrumenten, net als de klarinet, maar met een metalen, wijd uitlopende body.

FLUIT-021

De hobo en de fagot zijn dubbelrietinstrumenten. Hier hoor je eerst de hobo, dan de fagot.